Hướng dẫn khám bệnh

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐA HÒA BÌNH HẢI DƯƠNG

SƠ-ĐỒ-QUY-TRÌNH-KHÁM-BỆNH-2

STT

THỨ TỰ CÁC BƯỚC

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1

BƯỚC 1

- NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM, LẤY SỐ THỨ TỰ, NẾU CÓ BHYT XẾP THẺ TẠI BÀN HƯỚNG DẪN, MUA SỔ KHÁM BỆNH

- ĐẾN QUẦY ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN LÀM THỦ TỤC, PHÂN LOẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA.

2

BƯỚC 2

- ĐẾN CÁC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THEO SỐ THỨ TỰ TRÊN PHIẾU TIẾP NHẬN ĐỂ BÁC SỸ KHÁM VÀ RA CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

3

BƯỚC 3

- NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ BHYT:

+ NỘP TIỀN LÀM XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

+ ĐẾN CÁC PHÒNG LÀM XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

- NGƯỜI BỆNH CÓ BHYT: ĐẾN CÁC PHÒNG LÀM XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG

4

BƯỚC 4

- NGƯỜI BỆNH CHỜ LẤY KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG, TRỞ LẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA BAN ĐẦU

5

BƯỚC 5

- NẾU NGƯỜI BỆNH PHẢI CHUYỂN TUYẾN TRÊN: NHÂN VIÊN Y TẾ LÀM THỦ TỤC CHUYỂN TUYẾN

- NẾU NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ: CHUYỂN SANG BƯỚC 6

- NẾU NGƯỜI BỆNH VÀO VIỆN: NHÂN VIÊN Y TẾ LÀM THỦ TỤC NHẬP VIỆN

6

BƯỚC 6

- NGƯỜI BỆNH CÓ  BHYT:

+ ĐẾN QUẦY THANH TOÁN BHYT

+ THANH TOÁN MỘT PHẦN VIỆN PHÍ (NẾU CÓ)

+ NHẬN LẠI THẺ BHYT; NHẬN ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BÁC SỸ

7

BƯỚC 7

- NGƯỜI BỆNH CÓ BHYT ĐẾN QUẦY PHÁT THUỐC BHYT LẤY THUỐC

- NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ BHYT: MUA THUỐC THEO ĐƠN TẠI NHÀ THUỐC