Bảo hiểm

VIỆC CỤ THỂ KHI KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH - TP.HẢI DƯƠNG

I. Nơi tiếp đón

1. Kiểm tra thẻ BHYT:

  • Còn hạn sử dụng.
  • Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.
  • Giấy tờ tùy thân có ảnh đối chiếu với thẻ BHYT.

2. Nhập thông tin: 

3. Giải thích về quyền lợi bệnh nhân được hưởng BHYT, phần cùng chi trả và phần phải đóng chênh lệch giá dịch vụ cụ thể.

  • Mức hưởng BHXH %.
  • Bệnh nhân cùng chi trả %.

4. Lưu giữ thẻ BHYT + CMND.

  • Quản lý thẻ BHYT + giấy tờ tùy thân có ảnh
  • Bệnh nhân đúng tuyến.
  • Bệnh nhân trái tuyến (ngoại tỉnh, nội tỉnh).

5. Hướng dẫn bệnh nhân đến bệnh viện.
6. Sau khi khám chữa bệnh bệnh nhân có biên lai thu tiền, hướng dẫn dẫn bệnh nhân đến quầy thuốc để lĩnh thuốc.
7. Trả thẻ BHYT + giấy tờ tùy thân có ảnh cho bệnh nhân (có sổ theo dõi), đóng dấu trả thẻ BHYT vào sổ theo dõi.
8. Cuối ngày làm việc in danh sách bệnh nhân khám chữa bệnh trong ngày, đối chiếu và nộp về phòng kế toán.

II. Các quyền lợi

1. Quyền lợi bệnh nhân được hưởng BHYT – cùng chi trả được thể hiện rõ dàng.
2. Khám, chẩn đoán sơ bộ, chỉ định các xét nghiệm cần làm, giải thích cho bệnh nhân rõ về bệnh và các xét nghiệm cần làm để chẩn đoán xác định, số tiền bệnh nhân phải đóng (lưu ý cả phần xét nghiệm, dịch vụ y tế theo yêu cầu của bệnh nhân), in phiếu xét nghiệm.
3. Xác định bệnh:

  • Kê toa thuốc nếu bệnh nhân điều trị ngoại trú.
  • Làm bệnh án vào các khoa phòng nếu bệnh nhân điều trị nội trú.

4. Sau khi Bác sỹ hoàn tất việc khám bệnh, Điều dưỡng in phiếu, hướng dẫn bệnh nhân đến nơi thanh toán viện phí, in phiếu để lĩnh thuốc.

III. Phòng thanh toán viện phí

1. Căn cứ vào phiếu kiểm tra đối chiếu để bệnh nhân nộp tiền.
2. In biên lai thu viện phí.
3. Thu tiền, thu đúng, thu đủ tránh nhầm lẫn.
4. Cuối ngày nhận phiếu, trừ bộ phận tiếp đón, vào sổ theo dõi.
5. Lưu trữ, quản lý chứng từ để quyết toán với BHXH và phục vụ thanh tra kiểm tra và quyết toán hàng năm.

IV. Bộ phận dược

1. Quản lý kho thuốc, thuốc trong danh mục và ngoài danh mục theo đúng quy định, chú ý hạn sử dụng của các loại thuốc.
2. Cấp thuốc cho bệnh nhân ghi trên phiếu hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc, tránh nhầm lẫn.
3. Sau khi lĩnh thuốc, hướng dẫn bệnh nhân ký xác nhận của người bệnh.

V. Công nghệ thông tin

1. Quản lý hệ thống mạng theo chương trình.
2. Hướng dẫn Điều dưỡng viên, Bác sỹ khai thác, sử dụng mạng cho tốt để phục vụ bệnh nhân.
3. Khi có sự cố về mạng đề nghị các bộ phận tập trung giải quyết và xử lý ngay.