Đăng ký lấy máu tại nhà


Phương thức thanh toán
Khi thanh toán chi phí lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của BV Hòa Bình
Khách hàng cần phải thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi lấy mẫu xét nghiệm.
Tổng giá = Giá gói xét nghiệm + Phí xử lý + Phí km tăng thêm
 
Phí km tăng thêm: tính cho km thứ 5 trở đi

LƯU Ý (*)
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để cho các nhân viên tại bệnh viện dễ dàng liên lạc và lấy máu một cách nhanh nhất.