Hoạt động 20-10 tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình TP.Hải Dương