Triển khai thông tư 16/BYT/2018 tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình

Triển khai thông tư 16/BYT/2018 tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình

MỤC ĐÍCH

- Cập nhật được các nội dung của thông tư

- Thành viên mạng lưới KSNK triển khai được thông tư tại các khoa phòng trong bệnh viện.

QUY TRÌNH

- Các quy định tại thông tư

- Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn theo thông tư

- Khái quát về hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn quy định tại thông tư

- Các điều khoản thi hành

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT

Thông tư 18/2009

Thông tư 16/2018

Gồm 4 chương 32 điều

Thông tư hướng dẫn

Điều 1. Vệ sinh tay  

Điều 2. Thực hiện các quy định về vô khuẩn

Điều 3. Làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ và phương tiện chăm sóc, điều trị. 

 

Gồm 4 chương, 25 điều

Thông tư quy định

Kinh phí cho các hoạt động KSNK đã được tính vào cơ cấu giá dịch vụ y tế

Điều 3. Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn, quy định, quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn

 

Tải tài liệu (Slide)

Lưu ý: *Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác, vui lòng liên hệ 0976.091.115 hoặc 0983.947.350 để được tư vấn cụ thể.