[Thông báo] Lịch nghỉ tết Âm Lịch - Kỷ Hợi 2019

Thông báo

Lịch nghỉ tết Âm Lịch - Kỷ Hợi 2019

Căn cứ tình hình thực tế. Nay bệnh viện thông báo kế hoạch nghỉ trong tháng 02; trực Tết Kỷ Hợi năm 2019 và các chế độ chi trả cho Người lao động như sau:

- Lịch nghỉ, trực tết âm lịch chi tiết cụ thể ở bản thông báo gửi đến các khoa phòng.

- Lịch khám chuyên gia bắt đầu từ ngày: 02/03/2019 Dương lịch

Lưu ý:
- Căn cứ thông báo trên các khoa (phòng) bố trí Người lao động nghỉ; trực theo quy định. Các khoa (phòng) Khai xuân họp mặt vào ngày 10/02/2019 (tức ngày 06/01/2019 âm lịch).

 

Bài viết chuyên môn

Tin Nội bộ