Hình ảnh Ban lãnh đạo bệnh viện chúc mừng toàn thể nhân viên nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10